Teckenspråkstolkning i region Skåne inte hotat

Pressmeddelande från SDR 2011-12-01

Sverigedemokraterna (SD) i Skåne föreslår i sitt budgetförslag nedskärningar av habiliterings- och hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde med 35 miljoner kronor inför 2012 med hänvisning till att tolkverksamheten är för dyr.

Tord Rådahl, styrelseledamot i SDR säger att uppenbarligen har SD blandat ihop tolkning för döva, hörselskadade och dövblinda med tolkning för invandrare inom talade språk. Vår bedömning är att SD:s förslag inte kommer att få något gehör. Tolkverksamheten kommer alltså att fortsätta som vanligt i Region Skåne.

SDR är noga med att följa upp tolkfrågor av det här slaget så det inte ger negativa konsekvenser för dövas behov av teckenspråkstolk i framtiden.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-12-01
Uppdaterad: 2013-02-26