Text till Teckenspråk

2013-01-24
Projektet är avslutat den 31 december 2012, så just nu är det inte möjligt att beställa fler översättningar. Ytterligare information kommer senare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2012-10-17

Översättningen (se film ovan) är från broschyren "Text till Teckenspråk - Från vision till verklighet" (se pdf-filen nedan)

Projektrapport 2012-01-13

Behovet av översättning mellan skriven text och teckenspråk har länge varit känt bland teckenspråkiga. Denna service har tidigare bedrivits av anhöriga, närstående eller andra i den teckenspråkiges omgivning. Detta har lett till att döva hamnat i beroendeställning och tvingats lämna ut delar av sin privata sfär till andras godtycke. Möjligheten att få en text översatt har också varierat mellan individer.

Tillgången till information på teckenspråk i samhället är bristfällig. Som exempel kan nämnas att hörande har tillgång till nyhetsinformation dygnet runt i olika media, medan motsvarande utbud för teckenspråkiga är 10 minuter nyheter på tv - om dagen. Detta ligger till grund för projektet Text till Teckenspråk, som vill ge döva och hörselskadade teckenspråkiga möjlighet att få tillgängliga texter på teckenspråk. Verksamheten utgår från individens behov och varje översättning hanteras med varsamhet och sekretess.

SDR har med medel från Allmänna arvsfonden drivit projektet "Text till Teckenspråk". Syftet med projektet är att bygga upp en ny verksamhet som gör skriven text tillgänglig på teckenspråk. Liknande tjänst, inläsningstjänst, finns redan för synskadade, dyslektiker och andra läshandikappade, som får text inläst på ljudband, DAISY och andra media. Även TPB, Tal- och punktskriftsbiblioteket har en liknande verksamhet, som överför text till punktskrift för punktskriftsläsare. I denna rapport kommer arbetet under år 3 att redovisas.

Text till Teckenspråk - Från vision till verklighet

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2012-10-17
Uppdaterad: 2014-11-07