Teckenspråkslärare vill organisera sig

Källa: Dövas Tidning 2012-11-01

SDR genomförde en teckenspråkslärarkonferens den 30-31 oktober med ungefär 80 deltagare som kommer från hörselvård- och habilitering, kommunala grundskolor och gymnasieskolor, specialskolor, förskolor, riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro, universitet och högskolor.

Syftet med konferensen är att skapa ett nätverk av teckenspråkslärare och att höja teckenspråkslärarnas status.

» Teckenspråkslärare vill organisera sig
Läs hela artikeln.

- - - - - - - - - - - - - - -

Källa: SVT Nyhetstecken 2012-12-10

Många teckenspråkslärare känner oro för yrkets framtid.

» Orolig framtid för teckenspråkslärare
Se nyhetsinslaget.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2012-12-13
Uppdaterad: 2013-03-04