Ombudsantal

Idag har kongressen 99 ombud, fördelat så att varje länsförening/länsförbund har två fasta ombud och därutöver antal ombud i förhållande till medlemsantalet, dock max 9 ombud per länsförening/länsförbund.

Vid kongressen i Örebro 2002 deltog 86 ombud, i Skövdekongressen 2005 deltog 77 ombud och i Leksand 2009 deltog 71 ombud.  Bortfallet är alltså 25 %, vilket vi tar som en signal att det finns grund att återigen prova frågan om antal ombud.

Vid kongressen i Leksand 2009 avvisades förslaget om att minska antalet ombud från 99 till 51. Många små föreningar har berättat att de oroar sig för bara få skicka ett ombud som inte har något stöd av ytterligare ett ombud och inte har någon att diskutera med.

Förbundsstyrelsens nya förslag bygger på att varje länsförening/länsförbund skickar ett (1)  fast ombud och utöver det fördelas antal ombud i förhållande till medlemsantalet dock max 7 ombud per förening, och att föreningar med endast ett ombud har rätt att anmäla en medföljande observatör till kongressen.

Förbundsstyrelsen anser att principen bör vara att antal ombud utgår från medlemsantal i respektive länsförening/länsförbund. På så sätt uppnås balans mellan många små föreningar med få medlemmar och ett fåtal stora föreningar med många medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslår till kongressen att besluta:
- Att varje länsförening/länsförbund har ett fast ombud och därutöver fördelas antalet ombud i förhållande till medlemsantalet, dock max 7 ombud per länsförbund/länsförening.
- Att samtliga länsförening/länsförbund med endast ett ombud äger rätt att anmäla en medföljande observatör till kongressen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jämförelse mellan 51 respektive 99 ombud - baserad på 2012 års medlemmar
Jämförelse mellan ombud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2013-11-18 (Utdrag ur kongressprotokoll)

Kongressen bifaller förbundsstyrelsens proposition.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-03-20
Uppdaterad: 2015-03-11