Uttalande från SDR:s kongress 2013


Inget om oss utan oss

Teckenspråk är så mycket mer än bara ett språk. Det vet vi som tillhör den språkliga och kulturella minoritetsgruppen teckenspråkiga döva och hörselskadade. Men de flesta beslutsfattare har inte den kunskapen, och är inte ens medvetna om att de inte vet!

Med "Inget om oss utan oss" menas att vi inte accepterar att beslut fattas över våra huvuden.

Teckenspråkiga döva och hörselskadades har en självklar och unik kompetens, och att inte använda den är resursslöseri. Nödvändig kompetens, förståelse och unika livserfarenheter finns endast hos de personer som själva tillhör en språklig och kulturell minoritetsgrupp.

Döva ska ges möjligheten att påverka och ges inflytande över beslut innan de tas på alla områden och i alla frågor där teckenspråkiga döva och hörselskadade befinner sig och berörs.

Vårt budskap till beslutsfattare är: Vi begär inte att ni ska vara väl insatta i allt om döva och hörselskadades situation och behov. Det vi begär är att bli involverade i alla frågor som rör oss, innan ni fattar beslut.

Fråga oss! Inga beslut ska fattas över våra huvuden.

Inget om oss utan oss.

Kongressprotokoll 2013

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-06-17
Uppdaterad: 2018-04-13