Förbundsmöte 2018 - LIVE

Program

Lördag 2 juni

10.20 Förbundsmötet öppnas
- Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2017
- Verksamhetsplan och budget 2018
- Fyllnadsval

13.00 Förbundets rapporter och frågor

Bland annat;
- Handlingsprogram 2018 till 2021
- GDPR
- Tolktjänsten
- Handikappersättning och vårdbidrag
- Likabehandlingsarbete
- Skolfrågor
- Ny utmärkelse i Alma Abrahamssons namn
- Dövas Dag 2019 & ev. 2020

15.20 Tema: Val 2018
- Valsupport

18.00 Avslutning

 

Söndag 3 juni

8.30 Forum för erfarenhetsutbyten / diskussioner från föreningarna

10.20 Forum för erfarenhetsutbyten / diskussioner från föreningarna
- Uttalande

Med reservation för ändringar.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-06-01
Uppdaterad: 2018-06-04