Bli medlem i SDR

SDR har en vision om ”Teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle!”. Som medlem välkomnar vi alla som delar vår vision. Du kan vara döv, hörselskadad eller hörande. Anhörig, vän eller helt enkelt intresserad av dövrörelsen och teckenspråk. Du väljer själv graden av engagemang. För SDR är varje medlem viktig.

SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det svenska samhället. I vår verksamhet tillvaratas engagemang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider kompetens och medvetenhet i vår organisation och i det samhälle som omger oss.

» Bli medlem
Det nya medlemssystemet för 2019 öppnar 28 januari 2019!)

Varmt välkommen som medlem i SDR!

 

2018-17-12

Sidan uppdateras just nu!

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-02-23
Uppdaterad: 2018-12-17