Välkommen till SDR:s förbundsmöte 2018!

SDR:s förbundsmöte 2018 ägde rum i Linköping den 1-3 juni. Här kan ni ta del av handlingarna som togs upp. 

» Årsredovisning 2017, del 1 - verksamhet (Både teckenspråk och text)
» Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017, del 2 (Både teckenspråk och text)
» Verksamhetsplan 2018 (Både teckenspråk och text)
» Budget för 2018 (Både teckenspråk och text)

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-04-27
Uppdaterad: 2018-06-25