Västanviks folkhögskola

SDR är huvudman för Västanviks folkhögskola. Skolans målgrupper är döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och hörande deltagare.

Mottagande av asylsökande
Folkhögskolan erbjuder i samarbete med Migrationsverket ett särskilt mottagande av döva och hörselskadade asylsökande.

Webbplats: » www.vastanviksfhs.se

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-05-16
Uppdaterad: 2015-02-10