Nya vindar: arbetsgrupp


Vid förbundsstyrelsens möte i september 2013 bildades en arbetsgrupp som har två huvudfokus. Det första är perspektiv funktionshinder eller språk och det andra SDR:s organisation.

Tre representanter från förbundsstyrelsen valdes till arbetsgruppen. De är förbundsordförande Hanna Sejlitz, vice förbundsordförande Henrik Sundqvist och förbundsledamot Patrik Nordell. Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, och Sveriges Dövas Pensionärsförbund, SDP, har erbjudits en plats var i gruppen. Det är Mimmi Granat från SDUF och Ingvar Edwall från SDP. Från SDR:s kansli bistår Jenny Ek som handläggare/kommunikatör.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2013-10-25
Uppdaterad: 2014-06-12