Finns teckenspråket med i Språklagen?

Den 1 juli 2009 trädde språklagen i kraft. Den reglerar även svenskt teckenspråk och innebär ett starkare skydd. Staten, landstingen och kommunerna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och arbeta för teckenspråket.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2014-06-05