Louise "Lolo" Danielsson

Lolo är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2011. Arbetar idag med olika uppdrag bl.a. handledning, föreläsning och utvärdering. Har tidigare arbetat bl.a. som universitetsadjunkt på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet, gymnasielärare, forskare, projektledare och utvärderare. Har tagit filosofie kandidatexamen i beteendevetenskapliga program, examen i psykologprogrammet och filosofie licentiatexamen i specialpedagogik. Är doktorand i specialpedagogik. Sitter i European Union of the Deafs styrelse sedan 2013 och tidigare i Specialskolemyndighetens styrelse 2000-2008.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-08-08
Uppdaterad: 2017-08-08