Projekt "Utbildning för döva tolkar och översättare" avslutas


Det har varit ett mycket givande projekt och de tre åren har gått mycket fort. Två gånger har vi gett den 1-åriga tolk- och översättarutbildningen för döva och totalt är det över 40 personer som nu är utbildade till antingen tolk eller översättare. Det är riktigt bra!

Det sista som görs i projektet nu är att vi dokumenterar, både skriftligt och på teckenspråk, t.ex. hur vi har arbetat under tolk- och översättarutbildningen. Slutrapporten till Arvsfonden sammanställs också och i den rapporten ingår bl.a. en hel del statistik och mycket viktig kunskap och erfarenhet som kommer att vara till nytta för kommande projekt. Allt utbildningsmaterial och all dokumentation kommer att lagras och lämnas över till SDR.

SDR kommer att driva arbetet vidare med att få tolk- och översättarutbildningen permanentad, vilken har varit den viktigaste frågan i projektet. Projektet har skickat en skrivelse till bl.a. Utbildningsdepartementet och Justitiedepartementet som kommer att behandla vårt ärende, troligtvis, under hösten 2017 och SDR kommer att bevaka det hela.

Du, tänk på att om du som döv ska beställa tolk så passa på att be om att få en döv tolk eller om du behöver ha en översättning gjord så se till att du väljer en döv översättare som har utbildning.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-06-02
Uppdaterad: 2017-09-26