Åsa Henningsson

Åsa är förbundsordförande i SDR sedan 2017. Har varit anställd hos SDR från 1999 och arbetat med flera av SDR:s projekt. "Tillgänglighet genom teckenspråk" mellan 2010-2013 och senaste projektet "Utbildning för döva tolkar och översättare" mellan 2015-2017. Arbetat inom folkbildning och dövrörelsen på lokal, läns-/region och nationell nivå. Har varit utbildare på utbildningsföretaget Iris Hadar i Malmö och fritidskonsulent på dövenheten inom Region Skåne.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-08-08
Uppdaterad: 2017-08-08