Mimount Tebibel

Mimount är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2017. Arbetar just nu som projektledare för "Tredubbelt utsatt" hos Stockholms Dövas Förening, där de ser till att döva invandrarkvinnor blir mer delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra medborgare och bryta deras isolering, har även jobbat mycket med rättigheter för döva invandrarebarn. Är utbildad dövblindstolk samt barnskötare och jobbar ibland som ledsagare. Har tidigare suttit i styrelsen i Stockholms Dövas Förening.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-07-06
Uppdaterad: 2017-08-10