En välkommen satsning på tolk i arbetslivet


Äntligen! Nu har regeringen tagit till sig vår kritik och gått till handling i frågan om tolk i arbetslivet, vilket är en stor framgång efter ett förhalande som pågått i åratal.

SDR och SDUF har sedan länge tillsammans kämpat för dövas rätt till tolk i arbetslivet och larmat om den pågående strukturella diskrimineringen på arbetsmarknaden. I regeringens budgetproposition för 2018, som offentliggjordes under gårdagen, tillkännagavs en satsning på tolk i arbetslivet genom 15 miljoner kronor per år fram till 2020. SDR och SDUF har begärt och fått tid för ett möte med Socialdepartementet i oktober där vi kommer att fördjupa dialogen om denna satsning och vad den innebär för döva och andra tolkanvändare.

Utöver vår fundering om 15 miljoner räcker ställer vi oss också frågande till om det ärsocialdepartementet eller arbetsmarknadsdepartementet som ska ansvara för tolkning i arbetslivet. Vi undrar också hur regeringen resonerat kring hur medlen ska användas och fördelas samt vem som ska ha det operativa ansvaret för dessa medel. Det finns många frågor som vi förväntar oss att få besvarade vid det kommande mötet.

Det är positivt att regeringen har insett att något måste göras. Denna satsning är ett steg i rätt riktning men det kommer inte att räcka. Vår kamp fortsätter för en förbättrad delaktighet för döva på arbetsmarknaden och rätten till tolk i arbetslivet. Vi är inte nöjda förrän är att döva är jämställda med andra medborgare i samhället.

Åsa Henningsson, SDR:s förbundsordförande 
Laith Foad Fathulla, SDUF:s förbundsordförande

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-09-21
Uppdaterad: 2017-11-02