Krafttag för likabehandling


Uttalande från SDR:s föreningsforum.

ALLA MÄNNISKOR har rätt att kunna känna sig trygga och välkomna i vår verksamhet. Senaste tiden har detta blivit högaktuellt genom #metoo-rörelsen och att kongressen i juni beslutade att satsa på ett gemensamt likabehandlingsarbete på alla nivåer inom SDR. Arbetet med att ta fram en gemensam likabehandlingsplan påbörjades i helgen på SDR:s föreningsforum.

SDR kan konstatera att även i vår verksamhet - både förbundets och våra föreningars - har det förekommit kränkningar och övergrepp. Vår organisation har inte alltid klarat av att stå upp för utsatta personer. Till alla som drabbats vill vi be om ursäkt. Nu tar vi krafttag för att utveckla vårt arbete för alla människors rätt till trygghet i vår verksamhet oavsett könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi kan aldrig kompromissa med respekten för alla människors lika värde. SDR accepterar inte kränkande behandling och vi är en del av en rörelse som vill jobba aktivt för att bryta tystnadskulturen och arbeta förebyggande för en framtid där vår verksamhet har verktyg för likabehandling.

Vi döva är en minoritetsgrupp som ofta utsätts för olika former av diskriminering och kränkningar i skolan, på jobbet, på fritiden, i hemmet med mera. När samhällsstödet brister hämtar vi istället kraft att hantera det inom vår gemenskap – av varandra. När döva begår grova övertramp gentemot andra döva blir utsattheten desto större. Att ta upp problem inom den egna minoritetsgruppen är mycket, mycket svårt. Det krävs ett oerhört stort mod. När någon vågar säga ifrån eller om vi ser eller får kännedom om att något händer är det vårt gemensamma ansvar att ta upplevelserna på allvar och ha en väl utvecklad beredskap för att agera. Våra företrädare ska både i ord och handling vara bra förebilder.

Om vi ska kunna förhindra att människor utsätts för trakasserier i vår verksamhet måste attityder och beteenden förändras i grunden. Det måste också vara tydligt vad vår gemensamma värdegrund är. I alla möten och samtal måste vi vara glasklara med att vi inte accepterar någon form av kränkning, inte ens i skepnad av plumpa skämt. Om människor känner att de har möjlighet att uttrycka om det är något i organisationen som inte fungerar så ökar också förutsättningarna för att någon slår larm om missförhållanden uppstår. Vi måste se till att personer som begår övertramp får tydlig respons direkt och det ska vara tydligt var gränsen går. Genom att bryta tystnaden och ha en ärlig, rak och öppen dialog med varandra, där vi är lyhörda för varandras upplevelser kan vi skapa förutsättningar för den ömsesidiga respekt och trygghet vi alla är så måna om.

SDR har under helgens föreningsforum påbörjat arbetet att ta fram en gemensam likabehandlingsplan – ett verktyg i arbetet för att se till att människor oavsett könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar för att kunna engagera sig och delta i vår organisation, och känna sig trygga. Det blir också en gemensam utgångspunkt i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling och trakasserier. Genom föreläsningar och diskussioner i olika forum vill vi öka medvetenheten om dessa frågor, med fokus på förebyggande arbete. Varje enskild kränkning är en för mycket. Varje förening ska också utse en kontaktperson för likabehandling.

Det arbetet fortsätter nu. Långsiktigt, målmedvetet och kraftfullt ska förbundet och våra föreningar göra allt vi kan för att förändra negativa attityder och strukturer, bryta tystnadskulturen, agera direkt när kränkningar eller övergrepp uppdagas för att skapa trygghet, både inom vår organisation, inom dövvärlden och i samhället i stort.

Stockholm den 2 december 2017

SDR med närvarande föreningar:
- Borås Dövas Förening
- Dalarnas Dövas Förening
- Dövas Förening i Norrköping
- Dövas Förening i Örebro län
- Gotlands Dövas Förening
- Göteborgs Dövas Förening
- Hallands Läns Dövas Förening
- Härnösands Dövas Förening
- Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund
- Lundabygdens Dövas Förening
- Malmö Dövas Förening
- Medelpads Dövas Förening
- Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
- Skånes Dövas Distriktsförbund
- Stockholms Dövas Förening
- Södermanlands Dövas Länsförbund
- Uppsala Läns Dövas Förening
- Västmanlands Dövas Länsförening
- Vätterbygdens Dövas Förening

Kontaktpersoner i SDR
Åsa Henningsson, förbundsordförande
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-508 69 30

Malin Kvitvaer, vice förbundsordförande
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 070-860 43 83

Mattias Hellöre, styrelseledamot
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-531 18 55

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-12-02
Uppdaterad: 2018-02-13