Föreningar

Medlemskap i en dövförening innebär automatiskt medlemskap i SDR. Vi har inget direktmedlemskap.

* Blekinge Dövas Länsförening
* Borås Dövas Förening
* Dalarnas Dövas Förening
* Dövas Förening "Göingen" i Hässleholm
* Dövas Förening i Kristianstad m.o.
* Dövas Förening i Kronobergs län
* Dövas Förening i Norrköping m.o.
* Dövas Förening i Örebro län
* Gotlands Dövas Förening
* Gävleborgs Dövas Länsförening
* Göteborgs Dövas Förening
* Hallands Läns Dövas Förening
* Helsingborgs Dövas Förening
* Härnösands Dövas Förening 
* Kalmar Läns Dövas Förening
* Lidköpings Dövas Förening
* Linköpings Dövas Förening
* Lundabygdens Dövas Förening
* Malmö Dövas Förening "Svenske"
* Medelpads Dövas Förening
* Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
* Nässjöortens Dövas Förening
* Skellefteå Dövas Förening
* Stockholms Dövas Förening
* Trollhättans Dövas Förening
* Umeå Dövas Förening
* Uppsala Läns Dövas Förening
* Vänersborgs Teckenspråksförening
* Värmlands Dövas Länsförening
* Västmanlands Dövas Länsförening
* Vätterbygdens Dövas Förening
* Örnsköldsviks Dövas Förening

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-12-17
Uppdaterad: 2019-11-04