Uttalande från SDR:s förbundsmöte 2018


Uttalande från SDR:s förbundsmöte, Linköping den 3 juni 2018.

Tre månader kvar till valet - slå inte dövörat till!

Nu sätter vi ner foten för att det är dags att inkludera döva och svenskt teckenspråk i valrörelsen. Dags för att lyfta frågor som rör ett av Sveriges minoritetsspråk. Ett språk som ofta hyllas och nämns som vackert och beundransvärt, men behandlas destruktivt i politikens och demokratins maktkorridorer. Den politiska viljan för det svenska teckenspråkets existens flagnar och vår uppförsbacke blir brantare och brantare.

Detta har vi bland annat påpekat i utredningen om minoritetsspråk där inte ens svenskt teckenspråk inkluderas trots att det är jämställt med de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det finns kommuner som slår sig för bröstet och är stolta över sin teckenspråkiga förskola men säger prompt nej till döva barn bosatta utanför kommunen. Vi har också påpekat hur dövas förutsättningar till anställning i en arbetsplats där andra inte kan teckenspråk hotas när arbetsgivare i stor utsträckning belastas med tolkkostnader. Ja, det är en del av dövas vardag att politiska beslut som tas inte är genomtänkta för att politiker och beslutsfattare inte tillvaratar vår kunskap och våra erfarenheter.

Inför valet kommer vi tillsammans med våra föreningar och medlemmar över hela landet att uppmärksamma dövas rätt till delaktighet i samhället och människors rätt till teckenspråk. Låt valet handla om döva barn som inte får tolk till sina fritidsaktiviteter. Det är dags för valet att handla om döva som vill engagera sig partipolitiskt men inte får en allmänfinansierad tolk när de representerar sitt parti. Låt ljuset hamna på unga döva som snart tar sin universitetsexamen men oroar sig för möjligheterna att få jobb då deras arbetsgivare förväntas betala tolkkostnaderna. Lyft frågan om äldre döva som hamnar på äldreboenden utan teckenspråkig personal eller medboende och hamnar i en omänsklig isolering under sina sista år i livet. Vi kommer att gemensamt kämpa för att få upp ögonen för frågor som är viktiga för oss döva och för teckenspråkets framtida existens.

Vi är väldigt redo för valrörelsen 2018 – nu kommer vi!

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-06-04
Uppdaterad: 2018-08-29