Information om handikappersättningen


Nu är det klart! Idag har riksdagen beslutat om de nya reglerna för merkostnadsersättningen som ersätter handikappersättningen och schablonersättningen för döva blir kvar i den nya merkostnadsersättningen.

Tack vare ett intensivt påverkansarbete av oss och flera andra organisationer som Synskadades Riksförbund (SRF) och Förbundet för Sveriges Dövblinda (FSDB), där vi kraftfullt protesterade mot regeringens förslag att modernisera handikappersättningen och ta bort schablonersättningen.

Vi har bland annat deltagit i manifestation på Mynttorget i februari 2018 i protest mot förslaget, träffat och diskuterat med riksdagspolitiker från socialförsäkringsutskottet för att lyfta våra förutsättningar och utmaningar kring det nya förslaget – så har riksdagen tagit till sig vår kritik och beslutat att döva fortfarande ska ha kvar schablonersättningen i den nya merkostnadsersättningen.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-06-13
Uppdaterad: 2018-08-29