Maria Hermanson

Maria är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2018. Pensionär sedan augusti 2017. Har tidigare arbetat som tvåspråkighetssamordnare hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, varit legitimerad ämneslärare i bl.a. svenska, engelska och idrott samt varit anställd vid Birgittaskolan i över 40 år. Har även undervisat deltid vid RGD, Örebro Högskola (specialpedagogik och teckenspråk) och tolkutbildningen. Har en filosofie magisterexamen med teckenspråk som huvudämne. Maria har även gått på Örebro Konstskola. Maria har under en lång period varit engagerad i tolkbrukarrådet. Frågor som engagerar henne mest är barnens rätt till teckenspråk, utbildning, äldreomsorg och tolkfrågor.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-08-14
Uppdaterad: 2018-08-14