Emelie Frost

Emelie är förbundsstyrelseledamot i SDR sedan 2018. Arbetar som kurator inom Västra Götalandsregionen. Har tidigare arbetat som habiliteringspedagog/samordnare på olika gruppboenden, teckenspråkslärare i olika sammanhang, lärarassistent på en dövskola och som utbildare på Iris Hadar i Göteborg. Har teckenspråkslärarexamen från Västanviks folkhögskola, högskoleexamen i svenska från Göteborgs Universitet och socionomexamen från Göteborgs Universitet. Suttit i Göteborgs Dövas Förenings styrelse som sekreterare under 2008-2010. Sitter nu med i valberedningen för Västra Götalands Dövas Länsförbund (2018-2019).

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-08-14
Uppdaterad: 2018-08-14