Medlemsförmåner


Vara med i föreningens aktiviteter

Föreläsningar, informationskvällar, utflykter m.m. På det som kostar får du medlemspris. Du har rösträtt och kan påverka föreningens arbete genom motioner eller förslag. De flesta dövföreningarna utger en tidning eller ett blad.

Dövas Tidning
Utkommer med 6 nummer om året.
» Dövas Tidning

Försäkringar till förmånliga priser
Teckna försäkringar till förmånliga priser hos Unik Försäkring. Som ett välkomsterbjudande erbjuder Unik Försäkring alla (även nya) medlemmar fri olycksfallsförsäkring i 6 månader.
» www.unikforsakring.se

Medlemskap hos Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Du som är under 30 år blir också medlem i SDUF. Medlemsavgiften i dövföreningarna varierar. Ta kontakt med din närmaste dövförening eller dövföreningen som du vill bli medlem i.
» Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Medlemskap hos Sveriges Dövas Pensionärsförbund
Du som är 65 år eller äldre blir också medlem i SDP. Medlemsavgiften i dövföreningarna varierar. Ta kontakt med din närmaste dövförening eller dövföreningen som du vill bli medlem i.
» Sveriges Dövas Pensionärsförbund

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-12-17
Uppdaterad: 2019-01-24