Medlemsformer

Vuxen

Du som är mellan 20-64 år kan vara medlem i någon av våra föreningar och i SDR. Genom ditt medlemskap får du bland annat Dövas Tidning från SDR, delta på föreningens olika aktiviteter samt eventuell information från din valda förening. Viktigast av allt – du har rösträtt i din förening och får möjligheten att påverka föreningens aktiviteter och verksamhet. Om du är mellan 20-31 år erbjuds du dessutom ett kostnadsfritt medlemskap i SDUF och i den ungdomsklubb som ligger närmast din valda förening. Du får rösträtt i din ungdomsklubb och får möjligheten att påverka klubbens aktiviteter och verksamhet.

Barn/ungdom upp till 19 år

Dagens unga är vår framtid och därför har vi ett extra förmånligt medlemskap för dig som är ung, upp till 19 år. Med detta reducerade pris får du vara medlem i en vald förening och SDR. Är du mellan 6-19 år, ingår dessutom ett kostnadsfritt medlemskap i SDUF och i den ungdomsklubb som ligger närmast er valda förening. I den lokala ungdomsklubben får du rösträtt och kan därför påverka klubbens aktiviteter och verksamhet. Självklart får du även Dövas Tidning från SDR och mycket mer.

Pensionär

För dig som är 65 år och äldre kan du förutom medlemskap i en vald förening och SDR även vara medlem i SDP – utan extra kostnad. Då ingår även ett medlemskap i den pensionärsförening som ligger närmast din valda förening. Du har rösträtt i din förening och får möjligheten att påverka föreningens aktiviteter och verksamhet. Genom ditt medlemskap får du bland annat Dövas Tidning från SDR, delta på föreningens olika aktiviteter samt eventuell information från din valda förening.

Familj - 2 vuxna + barn upp till 19 år

Familjen är viktig! Det här är en medlemsform för er som vill att hela familjen ska vara med. Familjemedlemskap gäller för två föräldrar med barn och unga mellan 0-19 år. Föräldrarna får vara medlem i någon av våra föreningar och i SDR. Genom ert medlemskap får ni bland annat delta på föreningens olika aktiviteter och eventuell information från er valda förening. Givetvis har ni också rösträtt i er förening så att ni får inflytande och möjlighet att påverka föreningens aktiviteter och verksamhet. För de barn och unga i familjen, som är mellan 6-19 år, ingår dessutom ett kostnadsfritt medlemskap i SDUF och i den ungdomsklubb som ligger närmast er valda förening. De har rösträtt i sin ungdomsklubb och får möjligheten att påverka klubbens aktiviteter och verksamhet. Självklart ingår Dövas Tidning från SDR även i detta medlemskap, dock med ett exemplar som skickas till familjens hushåll.

Familj - 1 vuxen + barn upp till 19 år

Familjen är viktig! Det här är en medlemsform för dig som är ensamstående och vill att även dina barn ska vara med. Denna medlemsform gäller för en förälder med barn och unga mellan 0-19 år. Föräldern får vara medlem i någon av våra föreningar och i SDR. Genom ditt medlemskap får du bland annat delta på föreningens olika aktiviteter och eventuell information från din valda förening. Viktigast av allt – du har rösträtt i din förening och får möjligheten att påverka föreningens aktiviteter och verksamhet. För de barn och unga i familjen, som är mellan 6-19 år, ingår dessutom ett kostnadsfritt medlemskap i SDUF och i den ungdomsklubb som ligger närmast din valda förening. De har rösträtt i sin ungdomsklubb och får möjligheten att påverka klubbens aktiviteter och verksamhet. Självklart ingår Dövas Tidning från SDR även i detta medlemskap, dock med ett exemplar som skickas till familjens hushåll.

Stödmedlem

För dig som vill stödja SDR och föreningens arbete men är till exempel bosatt på annan plats eller utomlands och därför inte kan delta i föreningarnas aktiviteter. Du kan också vara hörande anhörig. I denna medlemsform ingår inte rösträtt hos föreningen och inte heller medlemskap i SDUF om Du är mellan 6-31 år eller SDP om du är 65 år eller äldre. Du får Dövas Tidning från SDR.

Hedersmedlem

Våra föreningar har möjligheten att utse enskilda personer som gjort enastående insatser och varit medlem sedan många år till hedersmedlemmar. Det innebär att personen är avgiftsbefriad och ändå fullständig medlem i den aktuella föreningen och i SDR. Hedersmedlemmar har rösträtt, får delta på föreningens olika aktiviteter samt erhåller Dövas Tidning från SDR och eventuell information från sin förening. I de fall personen i fråga är 65 år eller äldre är det föreningen som beslutar om ett eventuellt medlemskap i SDP ingår eller inte.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2018-12-17
Uppdaterad: 2018-12-17