Information om handikappersättning och merkostnadsersättning

 
Möte med Försäkringskassan
Intresseorganisationerna SDR, Förbundet Sveriges Dövblinda och Synskadades Riksförbund hade möte med Försäkringskassan den 7 mars 2019 med anledning av alla frågor och oro som uppstod genom uppföljningsbrev från FK. Denna information gäller er döva och gravt hörselskadade som redan har handikappersättning med beslut INNAN den 1 januari 2019.

Bakgrund
Under 2018 fick intresseorganisationerna veta att handikappersättningen skulle slopas då FK inför nya typer av ersättningar. Efter protester från organisationerna beslutade man att införa schablonbelopp, dvs fasta ersättningar, för döva/gravt hörselskadade samt personer med synnedsättning.

Problem och oklarheter med merkostnadsersättning
Nu efter årsskiftet 1 januari 2019 började FK med övergången från handikappersättning till merkostnadsersättning. Då upptäckte vi att det fanns saker och situationer som vi inte fått information om innan. SDR vill betona att vi inte är färdiga med diskussionerna med Försäkringskassan då det finns saker som behöver redas ut.

Viktigaste skillnader
Här tar vi upp de viktigaste skillnaderna mellan handikappersättning och merkostnadsersättning enligt vad som gäller i dagsläget.

Handikappersättning för döva och gravt hörselskadade
36% av prisbasbelopp = 1395 kr/månad och rätt till förmånsintyg för pensionärsrabatter.

Merkostnadsersättning för döva och gravt hörselskadade
40% av prisbasbelopp = 1550 kr/månad. Men förlorar förmånsintyg för pensionärsrabatter.

Rekommendation för er som använder pensionärsrabatter
SDR rekommenderar er som redan har handikappersättning och ofta använder er av pensionärsrabatter att inte övergå till merkostnadsersättning i dagsläget. Ert gamla beslut om handikappersättning gäller tills vidare om inte det uppstår förändringar, t.ex. om ni blir ålderspensionärer eller får sjukersättning eller aktivitetsersättning. Då slopas handikappersättningen och ni behöver ansöka om merkostnadsersättning. Skriv i ansökan att FK redan har all information såsom läkarutlåtande och audiogram från tidigare beslut. Förmånsintyg (handikappersättning) gäller för ålderspension, sjukersättning samt aktivitetsersättning.

Dålig information för ålderspensionärer (65 år)
En annan viktig sak som vi intresseorganisationer inte är glada över och som vi kräver en förändring på, är att personer som blivit ålderspensionärer (65 år) blir inte informerade om att handikappersättning upphör. Ni pensionärer behöver själv aktivt ansöka merkostnadsersättning trots att ni redan har rätt som döv och gravt hörselskadad. Skriv i ansökan att FK redan har all info såsom läkarutlåtande och audiogram från tidigare beslut.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-03-13
Uppdaterad: 2019-05-28