SDR på dialogmöte med Arbetsförmedlingen


SDR blev inbjudna till ett dialogmöte med Arbetsförmedlingen den 8 maj. Det var ett stort möte med flera deltagare. AF bjöd in 70 organisationer, men det kom bara representanter från 22 organisationer. Från SDR kom Åsa Henningsson och Ola Lundström.

AF började med att beskriva organisationen framöver. Arbetsförmedlingen kommer att minska på antalet lokalkontor – från 230 till cirka 105 kontor. Det innebär att man stänger ett flertal kontor på många platser.

Men AF menar också att personer som behöver kunna träffa AF personligen, i möten och samtal, fortfarande kommer att kunna göra det. Men det blir inte i AF:s egna lokaler som tidigare utan det kan t.ex. bli på kommunkontor, medborgarkontoreller motsvarande.

AF kommer även minska på sina anställda, det blir ca 4.500 tjänster som försvinner. Bland dessa omfattas handläggare, men också dövkonsulenter. Vi på SDR kommer noggrant följa upp processen, då det är viktigt att dövkompetensen finns kvar inom AF organisation. Vi måste fortsätta diskussionen om hur de har tänkt lösa detta.

AF berättade även att den del av verksamheten som har hand om diverse bidrag, t.ex. lönebidrag, tolkpengar för fortbildning samt bidrag till arbetsbiträde kvarstår. Dessa påverkas inte i budgetförändringarna och inte heller den pengapott som finns i verksamheten. SIUS-konsulenterna ingår i denna verksamhet. Personer som har behov av stöd och bidrag gör ansökningarna precis som tidigare.

Det som händer är att AF-kontor läggs ned, man minskar på personal och specialister, där dövkonsulenterna ingår.

AF intygar att det kommer att bli sämre då möjligheten att besöka AF kontor för personlig service försvinner. Man lägger istället resurserna på att digitalisera myndigheten – kontakten blir via AF:s internettjänst där man då kommunicerarvia chatt, videosamtal och telefon. Kundtjänsten på AF blir den första kontakten och som tar emot ärendet. Om det är så att man inte kan använda internettjänsten eller kontakta kundtjänsten ska det enligt AF finnas andra lösningar. Vilka lösningar det blir kunde man inte i dagsläget svara på. Det är mycket som är oklart gällande struktur, möjlighet till direktkommunikation, stöd genom personlig kontakt. AF uppger att man jobbar hårt med detta.

Vi organisationer, däribland SDR, har ställt krav på fortsatt dialog då det är av yttersta vikt att AF är tillgänglig för samhällets medborgare. SDR:s döva medlemmar ska fortsätta kunna kontakta AF och inte mötas av nya hinder. Tillgängliga kontaktvägar är en förutsättning som AF skall uppfylla.

Det är många frågor som fortfarande står utan svar. SDR fortsätter att bevaka och föra dialog med AF samt informera er medlemmar när vi får ny kunskap eller information.

Om ni har frågor eller funderingar, välkomna att kontakta SDR.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-05-10
Uppdaterad: 2019-06-04