Uttalande från SDR:s förbundsmöte 2019


Pressmeddelande från SDR 2019-05-29

Våra mänskliga rättigheter kränks varje dag av våra egna tolkcentraler

Med anledning av att tolksituationen den senaste tiden har förvärrats anser SDR med anslutna förbund, föreningar, Svenska Dövidrottsförbundet och Västanviks folkhögskola att det är ytterst angeläget att göra ett uttalande om den nuvarande situationen. De senaste månaderna har vi fått in mängder av berättelser om hur tolkcentralerna ytterligare begränsat tillgången till tolktjänsten, vilket har fått förödande konsekvenser för våra medlemmar och andra som har rätt till teckenspråkstolk. Våra medlemmar får inte samma möjlighet att leva det liv de vill. En mänsklig rättighet som ska gälla för alla.

Dagens tolktjänst är alltför splittrad och godtycklig, och baseras på prioriteringsgrunder som inte alltid stämmer med vår vardag. Med tiden har flera tolkcentraler som drivs på uppdrag av regionen snävat in skyldigheten de har att erbjuda tolktjänst. Dessutom lämpar de över ansvaret på andra aktörer. Arbetsgivare tvingas stå för tolkkostnaderna för sina anställda. Ideella föreningar måste själva stå för tolkkostnaderna om de arrangerar evenemang. Många liknande exempel förekommer. Vi inom förbundet har länge arbetat för en förbättrad tolktjänst, bland annat har vi ställt krav på en ingång för all tolktjänst samt att det offentliga ska stå för tolk i arbetslivet.

Situationen är idag mer akut än någon gång förr. Flera tolkcentraler har minskat på tolktjänsten till ett minimum vilket resulterar i att döva barn berövas möjligheten att få lära sig simma, unga döva hindras ta körlektioner och vuxna döva förvägras arbeten de både har utbildning och kompetens för. Det drabbar också döva idrottsutövare som får det absurda beskedet från tolkcentraler att tolkar bara kan närvara vid en träning eller match i veckan, oavsett hur många träningar själva laget har. Vissa regioner har även gått så långt att döva inte längre kan engagera sig ideellt eller politiskt. Ironiskt nog får det till följd att dövas möjlighet att verka politiskt för en förbättrad tolktjänst kraftigt reduceras, och att vi och våra lokala föreningar får försämrade möjligheter att arbeta för en förbättrad tolktjänst, både nationellt och lokalt.

Men med varje år kommer det en vår med ljusare tider. Riksdagens ledamöter har förstått allvaret och ställt sig bakom vår problembeskrivning genom att bifalla en motion om att tillsätta en statlig utredning med utgångspunkt i tolkanvändarnas perspektiv. Nu är det upp till regeringen att ta ställning för en rättvisare och stabil tolktjänst som tillgodoser våra mänskliga rättigheter.

Fram till dess måste regionerna säkerställa att deras tolkcentraler tar sitt ansvar och utför sitt uppdrag. Tolkbrist får enbart meddelas om inga tolkar finns att tillgå, inte av ekonomiska skäl. En tolkverksamhet måste ha som vision och mål att lösa 100% av tolkuppdragen. Det är oacceptabelt att ha ett mål som är lägre än 100%. Det exkluderar medvetet människor från att delta i samhället på samma villkor som alla andra medborgare.

För det är ett faktum att våra mänskliga rättigheter kränks dagligen. Sverige, staten och regionerna, bryter mot de mänskliga rättigheterna när tolktjänstens nedmontering tillåts fortgå utan åtgärd. Regionerna måste omedelbart sluta upp med nedmonteringen av tolktjänsten, och regeringen måste agera nu.

Förbundsmötet 2019 - Karlskrona

Sveriges Dövas Riksförbund tillsammans med följande:
Kalmar Läns Dövas Förening
Dalarnas Dövas Förening
Blekinge Dövas Länsförening
Dövas Förening i Örebro Län
Gotlands Dövas Förening
Halland Läns Dövas Förening
Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
Skåne Dövas Distriktsförbund
Västra Götalands Dövas Länsförbund
Stockholms Dövas Förening
Dövas Förening i Kronobergs Län
Uppsala Läns Dövas Förening
Jönköpings läns Dövas och Teckenspråkiga förbund
Svenska Dövidrottsförbundet
Västanvik folkhögskola

Kontaktpersoner
Åsa Henningsson, förbundsordförande, SDR
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-508 69 30

Ola Lundström, förbundskassör, SDR
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 076-307 24 05

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-05-29
Uppdaterad: 2019-08-21