Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation

 
Federationen Lika Unika bildades 2009. Lika Unika hade från början fem medlemsorganisationer: Neuroförbundet, Förbundet Sveriges Dövblinda, Hörselskadades Riksförbund,
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar samt Synskadades Riksförbund. År 2013 anslöt SDR. 

Medlemsförbunden har arbetat för att samhället ska göra förändringar med utgångspunkt från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under de 10 åren, har samhället förändrats till en del, men det är mycket arbete kvar. Det behövs nya samarbetsformer och myndigheter samt andra aktörer måste ta mer ansvar för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses. 

Beslutet om att avveckla Lika Unika, fattades vid extra årsmöte den 3 juni. Lika Unika avvecklas vid årsskiftet 2019/2020.


Nyheter från Lika Unika
» Lika Unika slutspurtar och går i mål vid årsskiftet
» Frågor och svar om avvecklingen av Lika Unika

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-06-07
Uppdaterad: 2019-08-21