Norsk teckenspråkskonferens

 
Lisa Åström och Ola Lundström från SDR deltog på konferensen "How sign language matters" (”Teckenspråk är viktigt”) i Oslo, Norge. Konferensen anordnades av OsloMet, universitetet i Oslo.

Föreläsarna kom från Norge, Belgien och USA och delade av sig sin forskning om språkutveckling hos döva småbarn. Tidig och sen språkinlärning samt flerspråkighet och vilka processer som ligger bakom dessa. Forskning på teckenspråk som andraspråk hos föräldrar, en utmaning då det både är ett nytt språk, men också en ny modalitet (uttryckssätt).

Vilket stöd får föräldrarna från samhället? Norge erbjuder hembesök och "Se mitt språk", en utbildning på totalt 40 veckor tills barnet är 15 år. Att jämföra med Sverige där hemvägledaren försvann för flera år sedan och TUFF-utbildningen som bara består av 240 timmar.

En annan föreläsning handlade om teckenspråkets ställning i norsk lag, gällande barns rätt till teckenspråk i skolan och hur det ser ut i praktiken. Statliga dövskolor i Norge har lagts ned och undervisningen ligger nu hos kommunerna. Det är en stor andel döva barn som går integrerat med tolk.

En föreläsning handlade om den roll som teckenspråkstolken kan ha i de situationerna. De tar ett större ansvar, fungerar som ambassadör, är länk till dövsamhället och blir ofta elevens enda vän då kommunikationen inte fungerar med andra. Här skulle tolkarna behöva gå ihop i en protestaktion för att belysa problemet hos beslutsfattare.

Maartje De Meulder från Belgien kom med en intressant tankeställning med olika aspekter på hur man argumenterar för teckenspråkets betydelse. Ofta ser man orden: behov, tillgänglighet, delaktighet när man pratar om teckenspråkets ställning. Dessa utgår från att man anpassar sig efter andra. Maartje menar att man istället skall se det ur flerspråkighetens perspektiv. Kapacitet (kunna flera språk), möjlighet (både att bidra med men också att få) och motivation (det utbyte man får).

Rektorn på Gallaudet var en av föreläsarna. Hon tog upp två intressanta begrepp - vitality och vibrancy som tillsammans är viktiga när man pratar om teckenspråk. Vitality: att hålla språket levande genom användning. Vibrancy: livfull energigivande språkmiljö.

Det har varit två spännande dagar med nätverkande och inspiration till föräldrahandboken som SDR ska ta fram. Det är viktigt att informationen och innehållet blir bra. 

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-06-17
Uppdaterad: 2019-08-21