Starkare rätt till teckenspråk i förskolan

 
Efter ett långt och intensivt påverkansarbete om barns rätt att få teckenspråk tidigt i livet har vi uppnått ännu en framgång! Vi på SDR har bland annat gjort skrivelser, träffat flera politiker och tjänstemän samt spridit information till samhället. Skolverket har gått ut med den reviderade läroplanen för förskolan som gäller från och med 1 juli 2019 och där framgår det att kommunerna är skyldiga att erbjuda teckenspråk i förskolan, om de tillhandahåller omsorg för döva, hörselskadade barn, barn till teckenspråkiga föräldrar eller andra barn som behöver teckenspråk.

Vi kan däremot inte nöja oss ännu utan fortsätter arbetet för att följa upp hur kommunerna och förskolorna lever upp till läroplanen. Det gäller speciellt i hur förskolan ska utveckla en teckenspråksmiljö där barnen ska kunna kommunicera på teckenspråk obehindrat.

Skolverket gör också ett viktigt förtydligande om att revideringen i läroplanen inte handlar om TAKK (tecken som alternativ kommunikation) utan om rätten att utveckla teckenspråk. Vi fortsätter vårt arbete för människors rätt till att använda och utveckla teckenspråk – oavsett ålder.

» Mer om revideringen i förskolans läroplan

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-07-01
Uppdaterad: 2019-10-08