In memoriam – Kerstin Kjellberg


Kerstin Kjellberg har länge arbetat med biståndsverksamhet och gjort stora insatser för döva i flera utvecklingsländer. Genom projekt i dessa länder har Kerstin gett döva kunskap om och redskap till att kämpa för teckenspråket och sina mänskliga rättigheter.

Bland annat har Kerstin sett till att döva kvinnor i utvecklingsländer har fått extra stöd för att kunna utveckla de nationella dövorganisationernas ställning. Genom att ge stöd åt samt stärka döva kvinnor har de i sin tur grundat teckenspråkiga förskolor och fått teckenspråket erkänt i deras respektive land.

För hennes biståndsarbete har Kerstin fått en stor respekt hos flera nationella dövorganisationer och andra beslutsfattare samt biståndsgivare. SDR tilldelade Kerstin International Award nr 6 för hennes mångåriga arbete med mänskliga rättigheter för döva i utvecklingsländer.

I samråd med Kerstins familj inrättar vi en insamling i hennes minne som går till biståndsarbete för kvinnor i Nepal. Ni kan ge en gåva och därigenom hjälpa till att fullfölja Kerstins arbete. Gåvan kommer att förvaltas av SDR och tilldelas föreningar som bedriver projekt i Nepal.

Bankgiro: 900-0241
Plusgiro: 90 00 24-1
Swish: 123 510 16 70

Märk med ”Till Kerstin Kjellbergs minne”.

Tack för er gåva till döva kvinnor i Nepal - en av Kerstin Kjellbergs hjärtefrågor.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-08-21
Uppdaterad: 2019-09-23