Uppföljning av handikappersättning och merkostnadsersättning


SDR har genom Lisa Åström och Emelie Frost träffat Försäkringskassan (FK) den 3 oktober tillsammans med Synskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda. Syftet var att följa upp specifika saker kring merkostnadsersättningen som läkarintyg, förmånsintyg och definitoner i bedömningsunderlagen.

FK har lyssnat på oss intresseorganisationer, haft seminarium och dialog med handläggare och kommit fram till att inga nya läkarintyg behövs. FK kommer därför inte att efterfråga nya läkarutlåtanden om de redan har beslut från tidigare handikappersättning, såvida det inte finns uppgifter som saknas.

FK ska tillsammans med oss intresseorganisationer se över innehåll i brevutskick och hur de kommunicerar så att det blir tydligare. När det gäller förmånsintyg och pensionärsrabatter är organisationerna inte nöjda med Försäkringskassans svar. FK menar att det är helt nya ersättningar och nya målgrupper som berörs och därför skriver de inte ut något förmånsintyg för de personer som beviljas merkostnadsersättning. Vi kommer fortsätta med detta arbete och har betonat att det är en väsentlig skillnad som inte informerades i förväg till varken målgrupperna för ersättningarna eller oss i organisationerna.

Definitioner av funktionsnedsättning i bedömningsunderlag. Defintioner, begrepp och kriterier som FK ska grunda sina bedömningar på är förlegade och används inte inom sjukvården. Det innebär att uttryck i bedömningar och utredningar hos FK inte synkas med de begrepp som står på läkarintygen från sjukvården. Intyg bollas fram och tillbaka medan personer som väntar på beslut. Gemensamt tog vi fram konkreta förslag på hur detta kan åtgärdas och bli smidigare för alla parter, men på längre sikt krävs det politiska beslut för omformulering.

Kontakt
Lisa Åström, intressepolitisk strateg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-10-08
Uppdaterad: 2020-03-12