Summering av Dövas Nordiska Råds möte


Åsa Henningson ger en summering från Dövas Nordiska Råd (DNR) som träffades den 11-12 oktober i Malmö med representanter från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

Deltog gjorde Niels Kristensen (ordförande, norska dövförbundet / DNR:s ordförande), Petter Noddeland (generalsekreterare, norska dövförbundet / DNR:s sekreterare), Lars Knudsen (ordförande, danska dövförbundet), Michael Olesen (styrelseledamot, danska dövförbundet), Heiðdís Eiríksdóttir (ordförande, isländska dövförbundet), Uldis Ozols (styrelseledamot, isländska dövförbundet), Åsa Henningsson (ordförande, SDR), Julia Kankkonen (generalsekreterare, SDR), Jaana Aaltonen (ordförande, finländska dövförbundet) och Markku Jokinen (verksamhetsdirektör, finländska dövförbundet).

Vi har fått glädjande nyheter från Nordiska Rådet som valt in Jenny Nilsson från Sverige till expertgruppen om funktionshinderfrågor. Bra att vi får in dövkompetens i denna grupp!

Under mötet har vi diskuterat utvecklingen av tolksituationen i respektive land som tyvärr präglas av problem, inte bara här i Sverige. För att utveckla och fördjupa denna diskussion har vi bestämt att tolkfrågan blir vårt tema på nästa träff.

I DNR har vi bestämt att göra en gemensam projektansökan för att utforma en nordisk, gemensam och positiv information om teckenspråk. I samarbetet deltar även teckenspråksavdelningarna på de nordiska språkråden tillsammans med de nationella dövförbunden. Vi får återkomma med mer information senare.

Nästa år under våren ska nordiska ministerrådet sammanträda och ett av ämnena de ska ta upp är den fria rörligheten inom Norden. Det handlar om alla människors möjligheter att kunna välja var de vill bo, studera eller jobba i de nordiska länderna. Vi kommer förstås att ta upp hur situationen ser ut för döva medborgare i de nordiska länderna.

Nästa DNR-möte kommer att genomföras i Finland under februari månad.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-10-15
Uppdaterad: 2020-03-02