Återigen blir döva utan viktig samhällsinformation!


2020-03-03
Öppet brev till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 1177 Vårdguiden, Sveriges Television (SVT) och regeringen:

Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på svenskt teckenspråk riktar vi på Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, kritik mot ansvariga myndigheter, svenska regeringen och SVT som exkluderar döva i krisinformation och nyhetsrapportering i samband med utbrottet av Coronaviruset covid-19.

Den 30 januari informerade Folkhälsomyndigheten att viruset betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa, med stor efterföljande uppmärksamhet i medier. Samhällsoron blev påtaglig och ett faktum för många människor. När något sådant inträffar, denna gång i form av ett nytt och okänt virus, söker vi döva information, precis som alla andra medborgare. Vi vill uppdatera oss, följa händelseförloppet, förstå smittoriskerna och få veta hur jag skyddar mig. Men idag, 33 dygn senare, finns det fortfarande ingen information på svenskt teckenspråk! Det här är en upprepande provokation mot SDR och våra medlemmar som exkluderas i tider av oro. Hur många gånger ska vi på den ideella organisationen SDR behöva reagera när det svenska samhället larmas om en kris? Det är inte vårt ansvar - utan det är ett informations- och samhällsansvar som i denna situation ligger hos Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 1177 Vårdguiden, Sveriges Television (SVT) och regeringen.

Folkhälsomyndigheten ger tillförlitlig och aktuell information om Coronavirus och är den instans som alla medborgare och samhällsinstanser hänvisas till för att följa situationen och utvecklingen. Där anges också vilka kontaktvägar folk kan använda vid rådgivning och frågor. Ingen information finns på svenskt teckenspråk. 1177 Vårdguiden som är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård är en annan viktig källa – också utan svenskt teckenspråk. I flera andra länder, såsom exempelvis Nya Zeeland har Ministry of Health i sin information om coronavirus gjort flera informationsfilmer på nya zeeländskt teckenspråk.

Trots vår kraftiga kritik mot MSB och SVT, i samband med krisinformationen kring terrordådet på Drottninggatan 2017, ser vi varken översättning till svenskt teckenspråk eller teckenspråkstolkar vid viktiga informationstidpunkter. MSB som har ett statligt samordningsansvar vid kriser och katastrofer ansvarar också för webbplatsen krisinformation.se. Vid ett möte i februari 2018 träffade vi MSB och efterlyste ett tydligare samordningsansvar kring krisinformation på svenskt teckenspråk. Vid mötet framgick det tydligt att rutiner saknades och idag, två år senare, kan vi konstatera att inga åtgärder har vidtagits. SVT Språk & Tillgänglighet tog åt sig vår kritik och anställde fem egna teckenspråkstolkar med en beredskap mellan 0 och 30 minuter på dagtid vardagar samt två timmar övriga tider. Den 28 januari 2019 stoltserade SVT om denna satsning men Sveriges döva har inte sett denna beredskap omsättas i praktiken – trots att det gått över ett år! En smärre förbättring är att 18-nyheterna varje vardag teckenspråkstolkas, enbart tillgängligt på SVT Play. Nyhetstecken med sina 10 minuter på TV skall sammanfatta dagens viktigaste nyhetshändelser. Båda gäller enbart vardagar och i denna situation räcker det inte, då det endast utgör en bråkdel av all information och omfattar i synnerlighet inte krisinformation.

När Folkhälsomyndigheten och regeringen gav presskonferenser om Sveriges beredskap och bedömningar om virusets spridning fanns ingen teckenspråkstolk på plats. I andra länder, exempelvis i Australien med anledning av bränderna, anlitades teckenspråkstolk vid presskonferenser och nyhetssändningar för att det skulle vara tillgängligt och att informationen skulle nå alla. Tolken var dessutom fullt synlig i nyhetsrapporteringen och sändningarna ut i etern.

I likhet med terrordådet 2017 ser vi nu återigen att döva, på sociala medier, i ren frustration nödgas att be enskilda personer ställa upp och teckenspråkstolka alternativt översätta olika informationskällor för att kompensera för statliga myndigheters brist på samhälls- och tillgänglighetsansvar.

Det är dags för etablerade rutiner hos ansvariga där svenskt teckenspråk ska vara en självklar del i krisinformation, uttalanden och presskonferenser vid extraordinära situationer.
Nu räcker det – ta ert ansvar!


Kontaktpersoner
Åsa Henningsson, förbundsordförande SDR
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 073-508 69 30 

Jenny Ek, kommunikatör SDR
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SMS: 076-315 06 55

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-03-03
Uppdaterad: 2020-05-05