Gull-Britt Engdahl har gått bort


Vi har fått det tråkiga beskedet att Gull-Britt Engdahl har gått bort.

År 2013 tog Gull-Britt Engdahl emot SDR:s Guldtecken nr 18 för hennes ideella och kulturella insatser. Hon bidrog på ett unikt sätt till kunskapsspridningen om svenskt teckenspråk, både som teckenspråkstolk och som dövkonsulent. Gull-Britt var också en ideell ledare i den populära Teckenkören i början av 80-talet, som blev ett populärt inslag på bland annat personalfester. Det svenska teckenspråket fick därigenom en stor spridning och en fin uppmärksamhet.

Många av oss i dövrörelsen förknippar Gull-Britt Engdahl med Solhem på Björkö som ägs av Göteborgs Dövas Förening. Tack vare hennes stora hjärta och omsorg under många år har Solhem bevarats och fortsatt vara en populär fritidsanläggning.

Våra tankar är hos Gull-Britt Engdahls familj och nära vänner. Vi är djupt tacksamma för Gull-Britts omåttliga engagemang. Vila i frid.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-06-09
Uppdaterad: 2020-06-09