Ny tolktjänstutredning och SDR:s arbete


Tidigare i våras skulle vi träffa socialminister Lena Hallengren för att överlämna vår rapport
» Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga! som är gjord tillsammans med SDUF, FSDB och DHB. Mötet blev inställt på grund av coronapandemin och slutligen fick vi möjlighet till ett distansmöte med Hallengrens departementssekreterare under sommaren. Då fick vi beskedet att rapporten har överlämnats till ministern och under mötet frågade vi när den nya utredningen skulle tillkännages och sätta igång. Vi förstod också att pandemin omkullkastat regeringens planerade agenda och arbete men manade på att vi behöver få till en förändring och delade med våra visioner och tankar till deras fortsatta arbete. Det var framför allt två saker vi lyfte på mötet; vikten av att utredningen har gott om tid för kartläggning och analysarbeten samt att vi vill att den person som ska leda utredningen ska ha kompetens i statsförvaltning men också om mänskliga rättigheter.

Den 30 juli kom nyheten från socialdepartementet om den nya utredningen som fått namnet
» Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet. Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet (MFD) har blivit utsedd till utredare. Utredningens uppdrag sträcker sig till 15 januari 2022. Inom ramen för utredningens uppdrag ska en expertgrupp tillsättas och sakkunniga utses. Vi har gett förslag på hur utredningen ska tillvarata och implementera kunskap om tolktjänstens målgrupper och tolkanvändning i deras arbete. Detta kan ske genom att de tillsätter olika personer, funktioner och kompetenser som ska ingå i och genomsyra utredningen. Vi kommer tillsammans med SDUF, FSDB och DHB att fortsätta lobba för de förslag som vi gemensamt tagit fram i vår rapport.

Direkt efter socialdepartementets tillkännagivande om utredningen analyserade vi kommittédirektiven och kontaktade Malin Ekman Aldén för ett möte. Mötet genomfördes förra veckan och vi diskuterade förväntningar på utredningen, dess direktiv och vikten av samverkan med intresseorganisationer och oss som använder tolktjänsten till vardags. I skrivande stund har utredningen inte ännu rekryterat personer till sitt sekretariat. När det är gjort kan vi fortsätta arbetet med en konkret planering och utveckla en samverkansform med intresseorganisationer, tolkbranschen, regioner och andra myndigheter som på olika sätt är ansvariga. En av frågorna vi väckte på mötet var om ansvaret för tolktjänsten kan förflyttas från regioner och kommuner till staten, exempelvis till en egen myndighet. Utredaren Malin Ekman Aldén svarade att det redan i direktiven är tydligt att tanken om en ny myndighet är uteslutet men däremot ska utredningen göra en kartläggning och analyser för en bättre och optimal lösning för tolktjänsten och ansvarsfrågan.

Vi fortsätter vårt intensiva arbete och följer utredningens process noga. Tillsammans ska vi uppnå en tolktjänst som står för jämlikhet och delaktighet på riktigt!

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-08-31
Uppdaterad: 2020-11-30