Seger i FN för Richard Sahlin!


Förra veckan fattade FN beslut i fallet om Richard Sahlin som nekades anställning på Södertörns högskola med hänvisning till för höga tolkkostnader. Beslutet är till Richard Sahlins fördel och innebär att FN ställer sig på SDR:s sida och anser, precis som vi påpekat sedan länge, att den svenska regeringen måste komma tillrätta med tolktjänsten. FN anser vidare att det inte är rimligt att arbetsgivarna ska ta kostnadsansvaret för döva anställda.

SDR:s förbundsordförande Åsa Henningsson ger i filmen en bakgrund till hur fallet har utvecklats fram till FN:s beslut. Södertörns högskola avbröt rekryteringen av Richard Sahlin som är döv, trots att han var mest lämplig för tjänsten, då de ansåg att tolkkostnaderna inte var skäliga. Detta blev en anmälan om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen som sedan prövades i Arbetsdomstolen 2017. I Arbetsdomstolens beslut konstaterade de att arbetsgivaren inte är skyldig att betala tolkkostnaden, eftersom det ansågs vara för dyrt. Richard Sahlin ville då tillsammans med föreningen Disability Rights Defenders Sweden (tidigare föreningen Med lagen som verktyg som verktyg), SDR och SDUF driva fallet vidare till FN:s Kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kommitténs beslut innebär att Sverige inte uppfyller de förpliktelser som staten har enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den svenska staten behöver göra mer för att skapa hållbara lösningar och genuin jämlikhet på arbetsmarknaden för döva medborgare.

Vi på SDR ser med stor optimism på FN:s beslut och kommer att tillsammans med våra samarbetsparter lyfta detta beslut till den nu pågående tolkutredningen som leds av Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Slutligen – ett stort grattis till Richard Sahlin för den viktiga segern!

Mer att läsa finns på
» Pressmeddelande från Disability Rights Defenders Sweden (2020-09-28)

» Kommentar till Arbetsdomstolens dom (2017-10-12)

» SDR om Arbetsdomstolens dom (2020-01-22)

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-09-28
Uppdaterad: 2020-10-28