Två nya medarbetare


Här kommer en nyhet från SDR och vår verksamhet, som rullar på trots underliga tider och en pågående pandemi. SDR kommer att utöka personalgruppen med två nya medarbetare inom kort.

Birgitta Martinell anställs som projektledare på 75% från 2 november 2020 till 31 december 2021. Hon kommer att arbeta med två projekt och kartläggningar: Äldreomsorg för döva och dövas psykiska hälsa. Birgitta kommer också att vara kontaktperson för Rikstolktjänsten, RTT.

Det pågår nu en tolktjänstutredning som innebär många möten och olika dialoger vilket förutsätter en samordning. Vi anställer därför Kave Noori som samordnare på 25% från den 4 november 2020 till 31 december 2021.

Vi på SDR hälsar Birgitta och Kave välkomna till oss!

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-10-28
Uppdaterad: 2020-11-30