SDR Studio: Döva barn och stöd till föräldrar


SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal om högaktuella och politiskt heta frågor i dövsamhället. Vi berättar om vårt aktuella arbete och delar med oss tips och verktyg. Föreningar och medlemmar kan använda filmerna som en grund till diskussioner och inspiration vad föreningar och enskilda personer kan göra i regionalt och lokalt påverkansarbete.

I studion: Maria Hermanson (styrelseledamot), Lisa Åström (intressepolitisk strateg och Jenny Ek (kommunikatör). Samtliga är från SDR.

I detta avsnitt har vi fokus på döva barn och stöd till föräldrar. Arbetet utgår från vårt handlingsprogram för 2018 till 2021: Teckenspråk – en hållbar framtid och avsnittets tema berörs i delen som heter Starkare rätt till teckenspråk. Människors rätt att få teckenspråk genomsyrar en stor del av förbundets arbete.

Under kongressen 2017 fanns ett flertal motioner som berörde just barns rätt till teckenspråk. Några av de framgångar vi haft sedan dess är bland annat revideringen av förskolans läroplan 2019 där det nu framgår att barn i förskolan har rätt till teckenspråk. Det finns också ett förtydligande att det inte handlar om TSS eller TAKK – utan svenskt teckenspråk. SDR bevakar också frågor om döva barn rätt till förskola med genuina teckenspråksmiljöer, där teckenspråk finns med överallt, oavsett om det är barn sinsemellan eller mellan barn och personal. SPSM:s arbete med deras språkplan och teckenspråksmiljön på specialskolorna är också en fråga som vi följer. Men frågan om barns rätt till teckenspråk aktualiseras redan vid hörselscreeningen och vid beskedet till föräldrarna att barnet är dövt eller är hörselskadad.

Vi på SDR är glada över att ha lanserat ”Döva barn – En handbok för föräldrar”.

- - - - - -

Lisa Åström ger en summering av innehållet i föräldrahandboken.

Maria Hermanson och Jenny Ek diskuterar vikten av information om teckenspråk till barn tidigt. Det är viktigt att komma ihåg att detta arbete aldrig tar slut eftersom nya barn och nya föräldrar kommer samt personal byts med konsekvensen att kompetens och kunskap måste spridas hela tiden. Viktigt med kontinuitet och fortsätta med löpande informationsinsatser. Därför är det bra med stort informationsutbud och information som håller under en längre tid. Men också viktigt att lyfta teckenspråk från föräldrarnas perspektiv! Vilken information söker föräldrar efter och vad är det som de vill ha och behöver.

Under diskussionen ger Maria och Jenny förslag och tips på en rad material som kan spridas på regional och lokal nivå så att föräldrar får information om barns språkutveckling och vikten av socialt samspel tidigt;

» Föräldrahandboken

* Informationskort om föräldrahandboken – beställ kostnadsfritt genom att e-posta till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

» Därför tvåspråkighet – en nyutgivning av informationsmaterial tillsammans med ett flertal organisationer.

» Teckenkort – finns att köpa i SDR:s webbshop.

* Möt Conny och Möt Erika är två filmer där föräldrar själv berättar om vikten av teckenspråk till döva barn. Se filmerna nedan
» Möt Conny
» Möt Erika
Översättning till teckenspråk, se under relaterat material.

» Policy: Bra start i livet – ett bra material inför ett lobbyarbete på regional och lokal nivå.


Vad kan du eller din förening göra?

Föreningen
* Ta reda på vilken information som ges av regionerna och hörselvården i er region. Kan det förbättras om föreningen gör ett påverkansarbete? Tipsa dem om det material som nu finns. Titta gärna i vår policy ”Bra start i livet” för att få en bra grund till ert arbete.

* Sprid information och material vid olika sammankomster, konferenser eller events.

* Påminn förskolor där döva, hörselskadade och CODA finns om förskolans reviderade läroplan.

* Välkomna föräldrar när de kontaktar er och tipsa dem om olika material, nätverk och organisationer.

* Inrätta ett faddersystem med tydliga kontaktvägar för föräldrar till föreningen.

* Skapa nätverk där föräldrar får träffa andra föräldrar, också döva föräldrar.

Medlemmar
* Ta med informationsmaterial och lämna i väntrummet när du besöker regionen.

* Om du inte vill behålla äldre nummer av Dövas Tidning – ta med dem till regionens väntrum och lämna dem där.

* När du träffar föräldrar till hörselskadade eller döva barn föreslå att de besöker dövföreningen och tipsa dem om TUFF (teckenspråksutbildning för föräldrar).


Relaterat material
» Föräldrar berättar: Möt Conny och Möt Erika – med Alexia Lefebvre som översättare.

» SDR:s handlingsprogram 2018 till 2021

» Föräldrahandboken

» Policy: Bra start i livet – ett bra material inför ett lobbyarbete på regional och lokal nivå.

» Därför tvåspråkighet – en nyutgivning av informationsmaterial tillsammans med ett flertal organisationer.

» Påverkansarbete för dövrörelsen – Våra 34 bästa tips och råd för att effektivt påverka politiker och beslut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se andra delar
» Verktyg

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-11-12
Uppdaterad: 2021-02-01