Bra start i livet - Policy


Alla döva barn ska ha rätt till svenskt teckenspråk. Det innebär att varje barn oavsett bakgrund, typ av hörselnedsättning och livssituation ska få så goda förutsättningar som möjligt att tillägna sig svenskt teckenspråk. Döva barn är en heterogen grupp. Vi varken graderar eller fastställer barn utifrån vilken typ av hörselnedsättning de har eller hur andra definierar deras behov av rätt till teckenspråk. Vi delar inte barnen i olika grupper beroende på hörselnedsättning eller tekniska hjälpmedel utan välkomnar alla som en del av en språklig och kulturell minoritetsgrupp – döva som har rätt till teckenspråk.

Språk är en grundläggande rättighet för varje individ. Genom språket kan barn få en kommunikation med andra personer och på så sätt förmedla vad de tänker och känner. Dessutom får barn nya begrepp om omvärlden och bättre förståelse för olika situationer. Språk är också av central betydelse för gemenskap, självkänsla och kulturell identitet.

Teckenspråk är ett grundfundament för alla döva barn för att kunna optimera sina framtida möjligheter till att bli goda samhällsmedborgare och fullt delaktiga i samhället. För att uppnå detta krävs det möjligheter för barnen att få tillgång till svenskt teckenspråk och teckenspråkiga miljöer för att säkerställa att alla döva barn får en bra start i livet och likvärdiga förutsättningar att använda och utveckla svenskt teckenspråk genom hela livet.

Bra start i livet - Policy

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-11-16
Uppdaterad: 2021-02-01