Vi kräver skärpning av SVT Språk & Tillgänglighet


Skrivelse från Sveriges Dövas Riksförbund till SVT Språk & Tillgänglighet 2020-12-11

Det har gått över nio månader sedan Sveriges Dövas Riksförbund, SDR skrev ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 1177 Vårdguiden, Sveriges Television (SVT) och regeringen där vi kritiserade den uteblivna informationen på teckenspråk om COVID-19. Tack vare det tog ett flertal myndigheter ansvaret och ser nu till att information översätts till svenskt teckenspråk och/eller att teckenspråkstolkar anlitas och syns vid presskonferenser. Teckenspråkstolkning sker med stor tillförlitlighet av Folkhälsomyndig-heten tillsammans med MSB samt regeringen vid deras pressträffar – både planerade och blixtinkallade.

Men den mest alarmerande försämringen står nämligen SVT och SVT Språk & Tillgänglighet för – något som vi döva också betalar skatt för.

Läs hela skrivelsen
Vi kräver skärpning av SVT Språk & Tillgänglighet

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2020-12-11
Uppdaterad: 2021-04-12