Yttrande gällande ny socialtjänstlag


Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) anser att förslaget i sin övergripande helhet är bra, men det finns några nedslag som vi vill göra i utredningen utifrån vårt perspektiv.

Utredningen skriver att bemötande från socialtjänsten ska garantera jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet – det är oerhört viktigt att betona att detta ska ses i ljuset av socialtjänstens förmåga att möta alla på lika villkor. Vilket inte görs idag för döva individer som söker bistånd hos socialtjänsten. Socialtjänsten kräver motåtgärder för att individer ska få tillgång till tillexempel försörjningsstöd. För döva nyanlända blir det ett problem när socialtjänsten ska kräva kompetenshöjande verksamhet. Till exempel utbildning I svenska. Döva nyanlända behöver längre tid på sig att tillgodose sig svenskkunskaper då de måste lära sig två språk på samma gång. Det skrivna svenska språket och svenskt teckenspråk. SDR belyser frågor kring hur bemötandet kan garantera jämlikhet i denna fråga?

I utredningen av den nya socialtjänstlagen så belyser ni att lagen ska främja människors jämställda levnadsvillkor och hur kan då dövas livsvillkor bli jämställda i en värld som inte utgår eller tar hänsyn till deras förutsättningar funderar SDR på.

Läs hela yttrande

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2021-03-22
Uppdaterad: 2021-03-22