Hur många döva finns det?

I Sverige finns ungefär 8.000-10.000 barndomsdöva och 30.000 teckenspråksanvändare. Runt sig har dessa familjer, vänner och arbetskamrater som också i varierande grad använder teckenspråk.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14