Hur stor andel av befolkningen är döv?

Av Sveriges befolkning är ungefär 0,1% (1 promille) barndomsdöva. Det föds ungefär 70 döva barn varje år. Antalet är konstant år från år.

Idag opereras 95% av alla döva barn med s.k. cochleaimplantat, ett avancerat hörseltekniskt hjälpmedel. Detta gör att barnen kan lära sig att uppfatta tal i varierande grad. De har dock behov av teckenspråk också för kommunikation.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14