Har döva en annan läroplan än hörande?

Dövskolorna följer samma läroplan som skolor för hörande har, kursplanen är lika. Men ämnena svenska och engelska skiljer sig lite från hörandes kursplan, och dövskolan har teckenspråk som ett ämne. Istället för ämnet musik har döva rörelsedrama.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14