Hur ser arbetsmarknaden ut för döva?

Döva finns representerade i de flesta yrkesområden, även inom yrken som kräver akademiska studier.

Självklart ställer det lite andra krav på omgivningen att ha en döv kollega, framförallt när det gäller kommunikationen.  Arbetsförmedlingen kan involveras för stöd till att göra arbetsplatsen tillgänglig, t ex genom bildtelefon. Till möten och personalträffar och utbildningar och andra viktiga samtal, beställes teckenspråkstolk hos landstingets tolkcentral.

Att vara ensam döv på en arbetsplats kan bli tråkigt, om det naturliga samarbetspratet saknas, och man inte kan delta i småpratet på kafferasten eller korridorsnacket. Men om fler kan teckenspråk blir tillvaron mycket roligare, och att erbjuda hörande arbetskamrater att gå på teckenspråkskurs på arbetstid är ett bra sätt att skapa gemenskap och bra attityder. De flesta människor tycker det är roligt att få inblick i och lära sig kommunicera på teckenspråk.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14