Får döva teckenspråkstolkar till sin arbetsplats?

Döva har rätt till tolk på arbetsplatsen, t.ex. vid information som rör jobbet, instruktioner för hur arbetet ska utföras, personalmöten etc. Tolk beställes hos landstingets tolkcentral.

Om en döv person ska gå på utbildning i jobbet, beställes tolk genom Arbetsförmedlingen.

Om en döv person ska träffa företagets hörande kunder, så är det arbetsgivaren som får stå för tolkkostnader. Det finns bidrag att söka från Arbetsförmedlingen, som kan användas för tolkkostnader.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-11
Uppdaterad: 2019-03-14