Distanstolkning

Distanstolkning innebär att döva och hörande som befinner sig på samma plats kan samtala med varandra utan fysisk tillgång till en teckenspråkstolk. Man ringer då upp förmedlingstjänsten för bildtelefoni, där en tolk tolkar samtalet.

Tillgången på teckenspråkstolkar är begränsad och vid spontana möten och kortare samtal kan en förmedling eller tolkning på distans bli mycket användbar.

Webbplats: » www.bildtelefoni.net

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2019-03-14