Hur uppstod teckenspråket?

Teckenspråk bildades som ett kommunikationsspråk mellan döva. Men döva har fått kämpa hårt för att få teckenspråket accepterat som eget språk. Det har ansetts som ett icke fullvärdigt språk och att det endast skulle användas i sista hand när alla andra undervisningsmetoder misslyckats.

Teckenspråket var mer eller mindre accepterat under 1800-talet och i de första skolorna för döva var det tillåtet att använda teckenspråk i undervisningen. Det som kom att förändra detta var den internationella dövlärarkongress som hölls i Milano 1880. Där beslutades att den orala metoden (talmetoden) var den bästa i undervisningen av döva barn. Detta medförde att teckenspråket blev förbjudet i skolorna. Under lång tid användes den orala (läppavläsning) metoden i skolan, men under rasterna tecknade döva elever till varandra.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2014-06-05