Hur är teckenspråket uppbyggt?

Mycket kort kan sägas att teckenspråk är ett språk. Det har en egen grammatik och uppbyggnad. Det finns bildmässiga tecken d.v.s. tecken som påminner om hur saken ser ut i verkligheten t.ex. fotboll, tavla, men det finns också arbiträra tecken d.v.s. tecken som inte har någon anknytning till ordet eller saken.

Det finns också orala komponenter d.v.s. ett tecken kan betyda flera många svenska ord, tecknet har inget svenskt ord på munnen. Istället kan man t.ex. säga "PAFF" som betyder på svenska "ÅKA". Kroppsspråket har stor betydelse likaså ögon, ögonbrynen, kroppsställning, haka.

Mer information kan fås t.ex. genom en teckenspråkskurs.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2014-06-05